O nas i naszych kursach języka polskiego online

Chcesz się uczyć języka polskiego? Wspaniale! To piękny język, którego tajemnice można odkrywać na nowo każdego dnia.

Ty chcesz się nauczyć, my wiemy jak to zrobić w sposób najbardziej efektywny - połączmy siły i uczmy się razem! Twój zapał i nasza wiedza o języku polskim oraz doświadczenie w nauczaniu – to musi się udać!

Każdy z nas jest inny, każdy ma inne cele, potrzeby i zdolności. Uczymy się języka polskiego z różnych powodów i w różny sposób. Dlatego wierzymy, że to nie Kursant powinien dostosowywać się do sztywnego programu, ale szczegóły programu nauczania powinny być dostosowywane do każdego człowieka indywidualnie i zgodnie z jego potrzebami.

Kursy języka polskiego online mają swoją specyfikę i plan, ale za każdym razem dopasowujemy je do konkretnych osób i ich specyficznych potrzeb. Przed przyjęciem kogoś na kurs zawsze staramy się dowiedzieć jak najwięcej o jego celach, potrzebach i oczekiwaniach – tak, żebyśmy mogli jak najlepiej przygotować każdą lekcję.

Aby nauczyć się języka polskiego i poznać jego bogactwo trzeba go dobrze zrozumieć, dlatego warto się uczyć w odpowiednich warunkach. Dlatego też organizujemy tylko kursy premium – lekcje indywidualne i spotkania w małych grupach. Tylko wtedy lektor może dobrze poznać problemy, potrzeby, mocne i słabsze strony każdego Kursanta, może ustalać dokładne programy, reagować i na bieżąco modyfikować materiały tak, aby nauczanie było jak najbardziej efektywne, a Kursant mógł cieszyć się szybkimi postępami.

Ikona rozmawiających ludzi

Kursy
indywidualne

Ikona człowieka z chmurą w tle

Kursy języka
ogólnego

Ikona tarczy

Kursy
egzaminacyjne

Ikona człowieka przed komputerem

Kursy
przygotowawcze

Ikona dwóch ludzi

Kursy języka
specjalistycznego

Ikona grupy ludzi przed tablicą

Pozostałe kursy

Kurs języka polskiego szyty na miarę

Nasza kadra

Rozumiemy, że każda osoba uczy się w inny sposób. Dlatego nasi nauczyciele dostosowują sposób przekazu informacji do charakteru danego człowieka. Wychodzimy z założenia, że każda lekcja polskiego dla obcokrajowców powinna być wartościowa. Z tego względu stawiamy na wykwalifikowaną kadrę.

Nasi lektorzy:

  • ukończyli uniwersyteckie, magisterskie studia filologiczne,
  • przeszli gruntowne szkolenia metodyczne,
  • skończyli studia podyplomowe lub kursy specjalistyczne (m.in. w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego),
  • stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe,
  • mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć w trybie grupowym oraz indywidualnym na wszystkich poziomach zaawansowania,
  • pracują z Kursantami ze wszystkich grup wiekowych i pochodzącymi z różnych kręgów kulturowych.


Nie zatrudniamy studentów oraz osób bez doświadczenia zawodowego. Nauka polskiego z nami to pewna inwestycja!

Uśmiechnięta kobieta przed laptopem