Kurs egzaminacyjny

Kobieta macha do laptopaPoziom

A1, A2, B1, B2, C1, C2

Liczba osób w grupie

min. 2 - max. 3

Długość 1 lekcji

60 minut

Liczba lekcji / długość kursu

50H / 2 miesiące lub 4,5 miesiąca

 

Długość kursu Kurs intensywny Kurs standardowy
Liczba lekcji w tygodniu 2 miesiące 4,5 miesiąca
3 (3x1H)   50
6 (3x2H) 50  

 

Opis kursu

Kurs egzaminacyjny pozwala przygotować się do państwowego egzaminu z języka polskiego. Po zdaniu egzaminu uzyskuje się certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Certyfikat ten urzędowo potwierdza znajomość języka i jest jedynym dokumentem uznawanym przez wszystkie polskie instytucje państwowe oraz szkoły wyższe.

 

Cel kursu:

 • zapoznanie kursantów z wymaganiami oraz strukturą egzaminu;
 • przećwiczenie technik rozwiązywania różnych rodzajów zadań egzaminacyjnych;
 • powtórka materiału z danego poziomu;
 • udoskonalenie kompetencji językowych niezbędnych do poprawnego wykonania zadań;

 

Dla kogo?

Dla osób, które potrzebują państwowego certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego na danym poziomie, np. dla:

 • przyszłych studentów polskich uczelni - aby rozpocząć studia w Polsce trzeba udokumentować znajomość języka polskiego na poziomie minimum B1 (zwykle B2) lub wyższym;
 • pracowników firm, którzy posługują się językiem polskim w pracy, np. w kontaktach z klientami;
 • osób ubiegających się o Kartę Polaka;
 • cudzoziemców pragnących uzyskać polskie obywatelstwo (poziom egzaminu - min. B1);
 • cudzoziemców ubiegających się o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (poziom egzaminu – min. B1);
 • osób, które – ze względów zawodowych lub prywatnych – pragną otrzymać oficjalny dokument określający ich poziom zaawansowania z języka polskiego;

 

Kobieta siedzi przy laptopieCo zawiera cena?

 • 50 lekcji 60 min. z wykwalifikowanym i doświadczonym lektorem;
 • wszystkie materiały dydaktyczne;
 • test wstępny – kwalifikujący;
 • testy cząstkowe;
 • egzamin próbny;
 • świadectwo ukończenia kursu (na życzenie) zgodnie z Regulaminem.

 

 

 

UWAGA! Jesteśmy pewni jakości i efektywności naszych kursów, dlatego dajemy Ci 100% gwarancję zdania egzaminu po ukończonym kursie. Jeśli nie zdasz egzaminu ,zwrócimy Ci 100% jego ceny, zgodnie z Regulaminem.

 

Jak się zapisać?

Na ten kurs można zapisać się się tutaj:

 • wypełniając i przesyłając formularz kontaktowy;
 • mailowo;
 • telefonicznie;
 • Aby zapisy przebiegły szybko i bezproblemowo podaj swoje dane (imię, datę rozpoczęcia kursu, rodzaj kursu, poziom, adres email );

UWAGA! Przed przyjęciem na kurs będziemy Cię prosić o napisanie testu kwalifikującego i rozmowę z lektorem w celu określenia aktualnego poziomu zaawansowania. Na kurs egzaminacyjny przyjmowane są wyłącznie osoby spełniające wymagania dotyczące danego poziomu zaawansowania.

 

Terminy kursu

Daty kursu są uzależnione od dat egzaminów certyfikatowych. Najbliższe planowane kursy: 09.11.2020 / 18.01.2021 / 12.04.2021 / 05.07.2021 / 13.09.2021 zgodnie z tabelką poniżej:

 

Data rozpoczęcia kursu Daty egzaminów w 2021 r.:
09.11.2020 (kurs intensywny) *30-31 stycznia 2021.:poziom B1
09.11.2020 (kurs standardowy) 18.01.2021 (kurs intensywny) *27-28 marca 2021.:poziomy B1, B2, C1
18.01. 2021(kurs standardowy) 12.04. 2021 (kurs intensywny) *19-20 czerwca 2021r.:poziomy B1, B2, C1
05.07.2021 (kurs standardowy) 13.09.2021 (kurs intensywny) *20-21 listopada 2021r.:poziomy B1, B2, C2

 

Cena kursu:

2250 zł