Egzamin z języka polskiego dla obcokrajowców – dlaczego warto go zdać?

Umiejętność posługiwania się językiem polskim jest istotna szczególnie dla tych osób, które przyjechały do Polski w celach zawodowych lub edukacyjnych. Zwieńczeniem nauki zwykle jest egzamin z języka polskiego dla obcokrajowców, po którym otrzymuje się certyfikat potwierdzający umiejętność posługiwania się językiem na określonym poziomie.

W tym artykule podpowiemy, kiedy warto zdawać egzamin z języka polskiego dla obcokrajowców oraz jak właściwie on wygląda.

 

Studenci na wykładzie

 

Kto najczęściej zdaje egzamin z języka polskiego dla obcokrajowców?

Głównym celem certyfikowanych egzaminów z języka polskiego dla obcokrajowców jest udokumentowanie znajomości języka polskiego na jednym z wybranych poziomów:

  • B1 poziom podstawowy
  • B2 poziom średni ogólny
  • C2 poziom zaawansowany

Do egzaminu najczęściej przystępują osoby, które pracują lub studiują w Polsce, a także osoby starające się o uzyskanie polskiego obywatelstwa. Szczególnie w tym ostatnim przypadku jest to bardzo ważne, gdyż wymagane jest przedłożenie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego jako obcego przynajmniej na najniższym poziomie (B1).

Zdalnie egzaminu to jednak szereg innych korzyści. Bardzo często jest to pomocne w procesie rekrutacyjnym dla cudzoziemców, którzy chcą podjąć studia w Polsce lub też ubiegają się o zatrudnienie w polskich przedsiębiorstwach.

 

Jak wygląda egzamin z języka polskiego dla obcokrajowców?

Jak już zostało wspomniane, egzamin może być zdawany na jednym z trzech poziomów zaawansowania, co zależy od tego, w jakim stopniu dana osoba opanowała umiejętność posługiwania się językiem polskim. Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Część pisemna podzielona jest na kilka sekcji: rozumienie ze słuchu, poprawność gramatyczna, rozumienie tekstów pisanych oraz samodzielna wypowiedź pisemna. Część ustna wymaga od egzaminowanych umiejętności tworzenia wypowiedzi w języku polskim na tematy wyznaczane przez materiały tekstowe i graficzne. Poszczególne struktury egzaminów są takie same na wszystkich poziomach, jednak zróżnicowane są pod kątem trudności i specyfiki zadań.